Daghemsföreningen Fröet

En dag hos oss

Mån-tors:
9:00- 9:30 Möte med information om dagen, sång och fruktstund
9:30-10:00 Påklädnad för utevistelse
10:00-11:00 Utevistelse på gården, lekplats eller promenad
11:00- 11:30 Avklädande och tvätt av små som stor händer samt lunchmöte
11:30-12:30 LUNCH
12:30-13:00 Lugna stunden för vakna barn, läs bok.
12:30- 14:00 Sovdags för små trötta ögon
13:00-14:00 Skapande, bakande, lek för vakna barn
14:00-15:00 Mellanmål
15:00-16:00 Fri lek
16:00 – Fruktstund, lugna stunden och avslut av dagen

Fre:
9:00-10:00 Möte med information om dagen, sång och fruktstund
10:00-11:00 Städdags, alla hjälps åt efter sin förmåga
11:00-12:00 LUNCH
12:00- 14:00 Sovande barn
12:00-13:00 Förberedande av utflykt för de vakna barnen
13:00-15:00 Utflykt
15:00-16:00 Fri lek
16:00 – Fruktstund, lugna stunden och avslut av dagen