Daghemsföreningen Fröet

Fröet

Fröet ligger i en 7-rumslägenhet på andra våningen i ett hyreshus vid Stora Torget i Visby.
Förskolan har en egen trädgård med sandlåda, lekstuga och mullbärsträd att klättra i. Trädgården gränsar till S:t Lars ruin. Från Fröet är det gångavstånd till parker och andra grönområden samt till stranden. Bibliotek, museum och gymnastiksal ligger nära barnstugan.
Daghemmet Fröet startade sin verksamhet i oktober 1983, på initiativ av personalen, och ombildades under våren till Daghemmet Fröet Gotland AB.
Fröet består av 1 avdelning med en s.k. utvidgad syskongrupp.
Barn placeras enligt de regler som gäller inom Region Gotland. Avgift erläggs till Fröet och beräknas efter gällande taxa i regionen.