Daghemsföreningen Fröet

Information till föräldrarna

Föräldrainformation

Öppettider:
Nuvarande öppettider:
Mån-tors 7:00-17:30
Fre 7:00-17:00
Dessa tider kan ändras vid behov av vårdnadshavarna.

Inskolning:
Inskolningen hos oss sker under två veckors tid. Du tilldelas en pedagog och den personen blir din inskolnings ”fröken” och även huvudansvarig pedagog för ditt barn. De första dagarna under inskolningen börjar med att barnet stannar på förmiddagen i någon timme. Någon dag senare utökas besöket med att stanna över på lunch. I slutet av vecka 1 kanske vårdnadshavaren kan gå ifrån en stund. I vecka 2 avtar din närvaro successivt hos förskolan medan ditt barn blir mer självständig. I slutet på vecka 2 lämnar ni barnet i hallen som om det vore en vanlig rutinmässig dag. Inskolningens period kan kortas ner om både vi, ni och barnet känner att allt flyter på bra. Efter inskolning har vi uppföljningssamtal där vi samtalar om hur allt fungerar med ert barn.

Ett tips till dig som vårdnadshavare är att komma på studiebesök med barnet en tid före inskolning så att miljön inte känns allt för främmande.

Inkomstuppgifter och uppsägning av plats:
När ni börjar på Fröet lämna ni inkomstuppgifter, vilket er avgift för plats baseras på. När er inkomst förändras behöver ni lämna in en ny, blankett finner ni hos oss. När det gälle uppsägning av er plats skall det ske 1 månad före beräknad slutdag.

Utvecklingssamtal:
Vad gällande utvecklingssamtal så har vi det i början på varje termin. Tillsammans träffas ni som vårdnadshavare och er inskolnings ”fröken” på Fröet, vi samtalar om hur ert barn har det på förskolan och försöker besvara alla era frågor och funderingar. Tillsammans ska vi skapa en miljö för ert barn som känns både trygg och lekfull. Självklart finns möjlighet att boka in ett möte med oss pedagoger när som helst, det är bara att säga till.

Morgonrutiner:
Fröets verksamheten kommer igång kl: 9:00 och vi i personalen vill därför att barnen kommer till förskolan då för att kunna delta i mötena och den information som ges på morgonen.

Det uppskattas av både oss i personalen och av barnen om ni skriver i vår kontaktbok när era barn lämnas och hämtas. I kontaktboken finns även rum för viktiga noteringar gällande ert barn.

Föräldramöte:
Varje termin har vi ett föräldramöte. Mötena innehåller genomgång av rutiner och information om pågående/kommande aktiviteter. Vi vill självklart att ni som vårdnadshavare ska känna er delaktiga i verksamheten och välkomnar därför era idéer, tankar och åsikter.

Kläder:
Vi går ut i alla väder, se därför till att barnet är väl utrustad med kläder efter väderlek. Alla barn oavsett ålder är även i behov av ett extra ombyte av innekläder (olyckor sker).
För att underlätta att kläder inte ska försvinna så märk gärna ert barns kläder med initialer eller fullständigt namn.

Mat:
Vi har ett matschema som rullar på sju veckor för att variera kosten. Vegetariska och allergivänliga alternativ finnes vid behov. Vi använder oss till viss del av ekologiska mejeriprodukter och råvaror.

Hämtfika och fröskolecafé:
Några gånger per termin har vi hämtfika för alla vårdnadshavare. Information om när och vilken tid sätts upp ute i trappen i god tid och finns även med i terminschemat.
Fröskolecafé har de barn som går sista året på förskolan, barnen bakar tillsammans med en pedagog och säljer sina bakverk till föräldrarna vid hämtning. Pengarna som de tjänar går till en aktivitet som barnen gör tillsammans med den ansvariga pedagogen.

Blomsterkvast.png