Daghemsföreningen Fröet

Vardagsrutiner

Våra morgonrutiner är uppdelade i möten; ”stormöte”, ”mellanmöte” och ”lillmöte”.
Här är barnen indelade efter ålder.

Lillmöte
Mötet börjar straxt efter 9:00, barnen mellan år 1-2 går tillsammans med två pedagoger in till sovrummet där de har sitt möte. Barnen och pedagogerna placerar ut varsin sittdyna i en ring. En av pedagogerna håller i mötet medans den andra är där och hjälper till. Pedagogen knackar på en byrålåda och ut kommer ett lam. Lammet ”håller” i mötet, välkomnar alla barnen, kollar om alla barnen är här eller om någon är borta med hjälp av ett bricksystem. Lammet går och lägger sig och barnen sjunger sånger sen är det fruktstund.

Mellanmöte
Mötet börjar straxt efter 9:00, barnen mellan år 3 år går tillsammans med en pedagog in på kontoret där de har sitt möte. Barnen och pedagogen placerar ut varsin sittdyna i en ring. Här används också ett bricksystem för att ta reda på vilka barn som är här idag och om någon är borta. Man talar om dagen, vilken dag det är, månad osv, vad som ska ske, vilken grupp som ska göra vad och sedan sjunger man sånger och avslutar med frukt.

Stormöte
Mötet börjar straxt efter 9:00, barnen mellan 4-6 år går tillsammans med en pedagog in i kuddrummet där de har sitt möte. Barnen tar ner var sitt ”äpple” från äppelträdet och sätter sig i en ring. Mötet leds av ett barn tillsammans med pedagogen efter en given dagordning. Vi samtalar om vilka som är här och om någon är borta, även här har vi bricksystem. Vi går igenom dagens rutiner, vad det ska lagas för mat, vilka som ska vara med och laga mat, vilka grupper som gör vad och avslutar med sång och frukt.
Stormötet står ut lite från de andra mötena då barnen får ta större ansvar.
Syftet med detta är att:
- barnen får öva att tala inför grupp
- lyssna på och ta hänsyn till andra
- vänta på sin tur

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar öppenhet, respekt, solidaritet och ansvar (Lpfö98, 2010 s. 8)”

Fruktstund
Varje dag mellan ca. 9:00-10:00 och ca. 16:00 äter vi frukt tillsammans. På förmiddagen äter vi i våra grupper och på eftermiddagen har vi ett gemensamt med de barn som är kvar.

På- och avklädande samt utevistelsen
Barnen uppmanas att i mån de kan klä på och av sig sina ytterkläder själva i syfte att träna sig motoriskt och kroppsligt. Självklart hjälper vi barnen med det som de inte behärskar. För att lära sig ordning och reda hänger barnen upp sina kläder själva samt ställer skorna vid facket.
Utevistelse sker dagligen, vi går ut i alla väder. Ställen vi håller till på är ute på gården, en lekplats i närheten eller så tar vi oss en härlig promenad. Barnen tränar sig på trafikregler och att gå längre sträckor. Ute får barnen upplopp för sitt rörelsebehov.

Matlagare
Det år barnet fyller fyra år inkluderas man i ”matlagarteamet”. Det innebär att man är en grupp barn som tillsammans med en pedagog hjälper till att laga mat, duka borden och sedan bjuda alla sina kamrater till bords vid lunchmötet. Dessa grupper lagar mat en dag i taget efter ett rullande schema. Vårt syfte är att barnen ska får träna begrepp som mängder samtidigt som de tränar motorik och samarbete. Även självkänslan av eget kunnande stärks och vi tror att matlusten ökar på grund av deltagandet.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förståelse för rum, form, ,läge och riktning och grundläggande egenskaper hos mängder, antal, ordning och talbegrepp samt för mätning, tid och förändring (Lpfö98, 2010 s. 10)”

Pedagogisk lunch
Vi vill att måltiderna ska vara rofyllda och lärorika. På varje bord ställs karotter, kannor och tillbehör för att barnen ska kunna servera sig själva. Vi använder oss av begrepp som ”skicka vidare” och ”jag väntar på min tur”. Vi försöker motivera barnen att smaka på nya rätter och att ta lite av allt. Pedagoger och barn äter lunch tillsammans, indelade på tre bord, och under måltiden samtalar vi med våra kamrater vid det bord man sitter.

”Lugna Stunden”
De barn som sover middag sover efter lunchen och de andra barnen sitter i tre åldersindelade grupper i läsrum, lekrum och kuddrum. En pedagog läser i varje grupp. De äldsta barnen lyssnar på kapitelböcker och de mellersta barnen samt de yngsta barnen lyssnar på kortare berättelser ur bilderböcker. Barnen byter grupp när det känns lämpligt ur mognadssynpunkt.

Våra aktiviteter
Tis-tors har vi styrda aktiviteter ca 1 timme åt gången. Vi skapar, bakar och har fri lek på ett rullande schema. Barnen är indelade i åldershomogena grupper som går under namnen; Stjärnor, Månar eller Solar.

Skapande innebär att man är i ”verkstaden” och utför olika aktiviteter som exempelvis måla stilleben, plantera, pyssla och bygga, man skapar med sina händer. Skapandet innefattar träning i grov- och finmotorik samt träning i att kunna handla efter givna instruktioner.
Bakandet innebär att man är i köket och bakar matbröd, egengjord müsli eller bakverk till hämtfika. Bakandet innefattar träning i samspel, turtagning samt matematiska begrepp som l, dl, cl, ml och antal.
Den fria leken timmen handlar om att använda sin fantasi i lekrummet, spela spel eller utmanas i tankelekar. Det är en fri timme med lek från barnens initiativ men vi kan även gå in med förslag på spel/lekar.

Fröskola har en ansvarig pedagog varje onsdag förmiddag mellan 10:00-11:00 med de äldsta barnen. Barnen arbetar med åldersanpassade aktiviteter, går på studiebesök och ansvarar för fröets årliga fröskolecafé.

Fredagsrutin
På fredagar ser verksamheten lite annorlunda ut jämfört med resterande dagar. Vi har ett gemensamt möte vid ca. 9:00 och där samtalar vi om dagens upplägg. Vi har ”städdag” varje fredag vilket innebär att barnen blir indelade i sektioner på förskolan och efter sin egen förmåga hjälps åt att städa (torka med trasor, damma, plocka från golvet). Efter städning utförs en styrd aktivitet och sedan är det lunch. Efter lunchen packas matsäck/mellanmål och de barn som är vakna går ut på utflykt. Utflykten varar mellan 12:30-15:00 beroende på väderlek. Vårt syfte är att ge barnen en inblick i hur det vardagliga livet fungerar, att samspela med andra samt att hjälpas åt är en viktig detalj i livet.

”Förskolan ska sträva efter att varje barn utvecklar sin förmåga att handla efter demokratiska principer genom att få delta i olika former av samarbete och beslutsfattande (Lpfö98, 2010 s. 12)”

Sång, dans, rörelse och bad
Här på Fröet har vi valt att avsluta våra morgonmöten med sångstund där vi sjunger både nya och traditionella sånger.
Vi har gymnastik på St: Hansskolan, i deras gymnastiksal vid panerade tillfällen.
En gång per termin åker vi till Hemsebadet via kollektivtrafik. Vi hyr barnbassängen i en timme och efter badet äter vi våra medtagna matsäckar innan det är dags att åka tillbaka till förskolan.

Maskros.png